De beste Sinterklaassites van het internet
Uitleg over de werking van de lijst
De Sint Top 100 is een verzameling van de populairste Sinterklaassites op het internet.

Het doel van de Sint Top 100 is het uitwisselen van bezoekers tussen de verschillende Sinterklaaswebsites. De Sint Top 100 heeft geen commercieel winstoogmerk. Deze pagina wordt ter beschikking gesteld aan de internetgemeenschap voor het promoten van Sinterklaassites.

Elke eigenaar van een Nederlandstalige Sinterklaassite mag meedoen aan de Sint Top 100.
Door mee te doen aan de Sint Top 100 kunnen webmasters bezoekers tussen de verschillende Sinterklaassites uitwisselen. De sites die de meeste bezoekers naar de Sint Top 100 sturen komen bovenaan te staan.

Deelname is geheel gratis, dus als u een Sinterklaassite heeft kunt u zich direct aanmelden. Na aanmelding krijgt u een eigen link waarmee u bezoekers naar de Sint Top 100 dient te verwijzen. Gebruik alleen de link die u bij de aanmelding verkrijgt, anders worden uw bezoekers niet geteld en komt uw site niet in de Sint Top 100 te staan. Na de aanmelding dient u eerst eenmaal op de verkregen linkcode te klikken alvorens uw site in de Sint Top 100 zal verschijnen.

Plaatsing van de linkcode van de Sint Top 100 op uw eigen site is verplicht! Hier wordt scherp op toegezien! Sites die weigeren de linkcode te plaatsen worden verwijderd.

Om in de lijst te blijven staan, dient u minimaal een bezoeker per week via uw eigen linkcode naar de Sint Top 100 te sturen (in de Sinterklaastijd zou dit geen problemen mogen opleveren). Wanneer u langere tijd geen bezoekers naar de Sint Top 100 stuurt zal uw site niet meer op de Sint Top 100 te zien zijn, uw site blijft echter wel in de database staan. Zodra een bezoeker dan op uw site op uw linkcode klikt komt uw site meteen weer in de Sint Top 100 te staan.

Het is niet toegestaan om de Sint Top 100 te laden in een pop-up of pop-under. Sites die van deze constructie gebruik maken of op een andere manier "vals spelen" worden zonder waarschuwing vooraf verwijderd. Het gebruik van HIDEMYASS en aanverwante diensten is expliciet NIET toegestaan, sites die hiervan gebruik maken worden verwijderd!

Dochterpagina's van Startpagina.nl zijn uitgesloten van deelname aan de Sint Top 100.

Het aantal IN en UIT
Als op uw site een bezoeker klikt op de link naar de Sint Top 100 wordt het aantal IN dat achter uw site staat met 1 verhoogd. Wanneer een bezoeker van de Sint Top 100 klikt op uw banner/link in de Sint Top 100, dan wordt het aantal UIT met 1 verhoogd. Het aantal IN is het aantal bezoekers van uw site dat naar de Sint Top 100 toegaat, het aantal UIT is het aantal bezoekers dat van de Sint Top 100 naar uw site gaat. Een voorbeeld: achter uw site staat In: 16, Uit 56. Dit betekent dat er 16 bezoekers van uw site naar de Sint Top 100 gegaan zijn en dat u er 56 weer terug gekregen heeft. Deelname is in dit geval heel interessant. Het aantal IN en UIT wordt gemeten met unieke bezoekers per dag, als iemand op uw site bijvoorbeeld 10 keer op een dag op de link van de Sint Top 100 klikt, wordt hij toch als 1 bezoeker geteld, dit is om vals spelen te voorkomen, de bezoekers moeten echte bezoekers zijn en niet de webmaster van de betreffende site. De sites in de Sint Top 100 staan gerangschikt op aantal IN en daarna op aantal UIT. Om zo hoog mogelijk in de Sint Top 100 te komen staan kunt u een banner van de Sint Top 100 op een opvallende plaats op uw site plaatsen, waardoor er vanzelf meer bezoekers op zullen klikken. De aantallen IN en UIT zijn trouwens ook op te vragen wanneer u inlogt, u kunt dan niet alleen het aantal IN en UIT van deze week opvragen, maar ook het aantal IN en UIT vanaf het moment dat u zich heeft aangemeld.

Eenmaal per week worden alle tellers weer op nul gezet zodat ook pas aangemelde sites de mogelijkheid hebben bovenaan te komen.

Sint Top 100 | Banners | Site toevoegen | Site wijzigen